Atrophodermia Pasini-Pierini

Atrophodermia Pasini-Pierini to poronna odmiana twardziny, której charakterystyczną cechą jest zanik. Na skórze zmienionej chorobowo pojawiają się przebarwione i odbarwione ogniska z nieznacznym zanikiem skóry. Niekiedy w części środkowej zmian można wyczuć niewielkie stwardnienie. Niekiedy choroba współwystępuje z innymi odmianami twardziny ograniczonej. Przebieg choroby ma charakter przewlekły i rzadko postępuje. Nigdy natomiast nie dochodzi do dużych zniekształceń i głębokich zaników, co ma miejsce w przypadku innych odmian tego schorzenia.

W przypadku, gdy atrophodermia nie współistnieje z innymi rodzajami twardziny, schorzenie nie wymaga leczenia. Gdy stwierdzi się ogniska chorobowe typowe dla innych odmian twardziny ograniczonej, wdraża się leczenie jak dla łagodnej postaci twardziny.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Józef Towpik: Dermatologia i wenerologia.

dermatologia24.pl » Choroby tkanki łącznej » Atrophodermia Pasini-Pierini