Choroba Bowena

Choroba Bowena to pojedyncze lub liczne ogniska o brunatnej barwie i gładkiej lub nierównej powierzchni, dobrze odgraniczone od otoczenia.

Udowodniono, że w zmianach w obrębie narządów płciowych występuje wirus onkogenny HPV 16, również w zmianach na skórze palców rąk wykazano obecność wirusa HPV 16. W części przypadków stwierdzono obecność nowotworów w narządach wewnętrznych - płucach i przewodzie pokarmowym, jednak nie udało się potwierdzić powiązania między tymi dwoma stanami.

Ogniska chorobowe mają bardzo różną morfologię. Są zawsze wyraźnie odgraniczone od otoczenia, mogą być płaskie lub wyczuwalne pod palcami, nigdy nie są otoczone wyraźnym wałem tkankowym. Szerzą się pełzakowato i przybierają często nieregularne kształty. W części środkowej nierzadko widoczne są niewielkie nadżerki, które gojąc się pozostawiają po sobie zanikowe zmiany bliznowate. Lokalizacja zmian może być bardzo różna. Wykwity mogą pojawiać się w obrębie skóry nienarażonej na działanie promieni słonecznych, częściej znajdują się na tułowiu i na kończynach. Ogniska chorobowe utrzymują się stale.

Raki, które najczęściej powstają na podłożu choroby Bowena, to raki kolczysto komórkowe o zachowanej atypii komórkowej, dlatego też nazywa się go rakiem Bowena. Wszelkie powiększanie się zmian, zwiększenie nacieku podstawy i nasilony rozpad wskazuje na transformację nowotworową. O rozpoznaniu ostatecznym zawsze decyduje badanie histologiczne.

Leczenie choroby Bowena nie odbiega znacznie od terapii innych stanów przedrakowych i raków in situ. Zmiany zamraża się płynnym azotem, stosuje się laseroterapię lub też usunięcie chirurgiczne. Również maść fluorouracylowa znalazła tu swoje zastosowanie. Bardzo dobre rezultaty odnosi stosowanie terapii fotodynamicznej - naświetlanie zmienionej chorobowe okolicy laserem po uprzednim podaniu środka fotouczulającego. Podobnie jak w niektórych stanach przedrakowych, korzystne jest też stosowanie imikwimodu.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Eugeniusz Baran: Nowotwory skóry. Klinika. Patologia. Leczenie.

dermatologia24.pl » Nowotwory skóry » Choroba Bowena