Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej to określenie opisujące bardzo różnorodne kliniczne manifestacje schorzeń o podłożu zaburzeń autoimmunologicznych. O takiej patogenezie chorób tkanki łącznej świadczą chociaż by postaci przejściowe chorób, które są trudne do sklasyfikowania. Dodatkowo często stwierdza się współwystępowanie kilku schorzeń z kręgu patologii tkanki łącznej. Również występowanie u różnych członków rodziny różnych schorzeń tkanki łącznej pozwala na potwierdzenie wspólnego tła wszystkich tych zaburzeń.

Do chorób tkanki łącznej klasycznie zalicza się toczeń rumieniowaty - zarówno jego postać układową, jak i skórną oraz postacie przejściowe, twardzinę - również postać skórną i układową, zapalenie skórno - mięśniowe, zespoły nakładania, jak również mieszaną chorobę tkanki łącznej, czyli zespół Sharpa oraz twardzino podobne zapalenie mięśni.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Józef Towpik: Dermatologia i wenerologia.

dermatologia24.pl » Choroby tkanki łącznej » Choroby tkanki łącznej