Erytroplazja Queyrata

W erytroplazja Queyrata stwierdza się obecność pojedynczych, płaskich ognisk o zabarwieniu sino czerwonawym. Ogniska są dobrze odgraniczone od otoczenia, mają gładką i lśniącą powierzchnię oraz cechują się niewielkim naciekiem podstawy. Częściej zmiany takie spotyka się u mężczyzn.

Histopatologicznie erytroplazja Queyrata to w istocie choroba Bowena, tylko dotycząca bon śluzowych narządów płciowych. Została ona wyodrębniona ze względu na nietypowy dla choroby Bowena wygląd kliniczny. W schorzeniu tym w przeważającej większości stwierdza się obecność wirusów z grupy brodawczaka - HPV 16, 18, 31, 33, 35 lub inne.

Zmiany najczęściej umiejscawiają się na żołędzi i napletku u mężczyzn oraz na błonach śluzowych warg sromowych u kobiet. Erytroplazja Queyrata może trwać nawet wiele lat, by następnie przekształcić się w raka inwazyjnego. Objawy, które powinny wzbudzić niepokój pacjenta, to zwiększony naciek podstawy, przerost zmiany oraz obecność powierzchownych owrzodzeń.

Leczeniem erytroplazji Queyrata jest krioterapia lub laseroterapia. Istnieją również doniesienia, iż korzystne rezultaty uzyskuje się w wyniku stosowania imikwimodu.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Eugeniusz Baran: Nowotwory skóry. Klinika. Patologia. Leczenie.

dermatologia24.pl » Nowotwory skóry » Erytroplazja Queyrata