Fotodermatozy

Fotodermatozy to grupa schorzeń skóry wywołana nadwrażliwością na działanie promieni nadfioletowych światła słonecznego. Schorzenia związane z działaniem światła słonecznego podzielono na nabyte idiopatyczne Fotodermatozy, Fotodermatozy genetycznie uwarunkowane, odczyny fitotoksyczne i fotoalergiczne zależne od czynników zewnętrznych oraz dermatozy, w których światło słoneczne jest czynnikiem zaostrzającym lub wyzwalającym objawy kliniczne.

Do nabytych idiopatycznych fotodermatoz zalicza się wielopostaciowe osutki świetlne wraz z ich odmianami, pokrzywkę słoneczną oraz przewlekłe odczyny posłoneczne wraz z ich odmianami. Jako Fotodermatozy genetycznie uwarunkowane opisuje się xerodermę pigmentosum oraz porfirie, czyli genetycznie uwarunkowane zaburzenia metaboliczne. Natomiast chorobą, której przebieg zaostrza światło słoneczne, jest na przykład toczeń rumieniowaty.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Fotodermatozy » Fotodermatozy