Genodermatozy

Genodermatozy (choroby związane z nadmiernym rogowaceniem) to grupa chorób skóry, których patogeneza opiera się na nieprawidłowej syntezie i przemianach naskórka, rzadziej skóry właściwej. Do grupy chorób, u których podłoża leżą zaburzenia rogowacenia należą rogowiec dłoni i stóp, rybia łuska zwykła rybia łuska wrodzona, rybia łuska lamelarna oraz hyperkeratosis epidermolityca.

Uogólnione genodermatozy z nadmiernym rogowaceniem

Genodermatozy charakteryzujące się uogólnionym nadmiernym rogowaceniem z tworzeniem się hiperkeratotycznych nawarstwień i dachówkowato ułożonych łusek to tzw. rybia łuska. Jednostki chorobowe w tej grupie różnią się, podobnie jak w przypadku rogowca, sposobem dziedziczenia. Wykazują również różnice w przebiegu klinicznym i w obrazie histopatologicznym. W zależności od rodzaju dziedziczenia wyróżnia się cztery odmiany choroby - rybią łuskę zwykła, rybią łuskę wrodzoną, rybią łuskę lamelarną oraz hyperkeratosis epidermolityca.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec: Pediatria.

dermatologia24.pl » Genodermatozy » Genodermatozy