Grupa brodawek

Grupa brodawek to grupa chorób wywołanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego. Do tej grupy zalicza się brodawki zwykłe, brodawki płaskie, brodawki stóp (typ myrmecia oraz mozaikowe) oraz brodawki weneryczne, czyli kłykciny kończyste, które znajdują się poza obszarem zainteresowania i działalności dermatologów.

Czynnikiem wywołującym objawy kliniczne jest wirus brodawczaka ludzkiego, który należy do grupy wirusów DNA. Za pomocą badań molekularnych zidentyfikowano ponad sto typów genetycznych wirusa. Genotyp wirusa oznacza się liczbą przy nazwie HPV. Udowodniono, że wirus brodawczaka ludzkiego może być odpowiedzialny za nowotworzeni w obrębie skóry i błon śluzowych.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Honorata Błaszczyk, Anna Zalewska Janowska: Choroby skóry.

dermatologia24.pl » Wirusowe choroby skóry » Grupa brodawek