Gruźlica rozpływna

Gruźlica rozpływna jest obecnie rzadką postacią choroby przebiegającą z naciekami zapalnymi i owrzodzeniami umiejscowionymi nad węzłami chłonnymi lub stawami. Źródłem zakażenia jest zazwyczaj ognisko wewnątrz organizmu - gruźlica węzłów chłonnych lub kości.

Wykwitem pierwotnym w gruźlicy rozpływnej jest guzek lub guz, który powstaje pod skórą, zrasta się z nią, by następnie ulec przebiciu na zewnątrz, tworząc przetoki i owrzodzenia. Gojąc się, zmiany skórne tworzą charakterystyczne pozaciągane blizny. Choroba najczęściej sytuuje się w okolicy podżuchwowej, nadobojczykowej, mostkowej, ale też na twarzy, zwłaszcza tuż powyżej linii kącików ust.

Gruźlica rozpływna trwa wiele lat, ale stan ogólny chorych nie ulega pogorszeniu. Tu również stwierdza się silną reakcję na tuberkulinę. Czasem przebieg choroby może przypominać promienicę, jednak nie występuje tu charakterystyczna wydzielina z żółtymi ziarenkami, jak to ma miejsce w przypadku promienicy.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Gruźlice skóry » Gruźlica rozpływna