Gruźlica wrzodziejąca

Gruźlica wrzodziejąca dotyka błon śluzowych osób, które chorują na gruźlicę a ich odporność ulega załamaniu. Jest to rzadka i zła prognostycznie postać choroby.

Na błonach śluzowych pojawiają się owrzodzenia, których dno jest pokryte drobnymi guzkami. Są zazwyczaj bardzo bolesne. Zwykle zajęte są błony śluzowe lub błony na pograniczu skóry i błon śluzowych. W przypadku gruźlicy płuc lub krtani zmiany lokalizują się w jamie ustnej a w przypadku umiejscowienia ogniska chorobowego w nerkach, pęcherzu moczowym lub przydatkach u kobiety, zmiany dotyczą błon śluzowych narządów moczowych lub płciowych. Warto pamiętać, że odczyny tuberkulinowe w tym typie gruźlicy często pozostają ujemne. Rozpoznanie stawia się na podstawie badań molekularnych wycinka zmienionych błon śluzowych.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Gruźlice skóry » Gruźlica wrzodziejąca