Guzki dojarek i niesztowica zakaźna

Guzkami dojarek określa się schorzenie, w którym na skórze pojawiają się pojedyncze guzki z zaznaczonym wgłębieniem w środkowej części. Za wystąpienie objawów odpowiedzialny jest wirus z grupy ospy. Choroba nazywa się guzkami dojarek, ponieważ pojawia się po kontakcie z zakażonym wymieniem. Z tej racji dotyczy głównie osób zajmujących się dojeniem krów.

Po około 4 do 7 dni po kontakcie z patogenem na skórze pojawiają się twarde, kopulaste guzy. Osiągają one do 2 cm szerokości i przybierają sinoczerwoną barwę. Charakterystyczne jest zagłębienie w części środkowej. Następnie zmiana pokrywa się silnie przylegającym strupem. Niekiedy zmiany przybierają charakter pęcherzowy. Guzy, z racji swojego pochodzenia, zazwyczaj umiejscawiają się na palcach dłoni. Możliwe jest przeszczepienie wirusa chociaż by na ramiona czy na twarz. Guzki nie są bolesne i nie towarzyszą im objawy ogólne. Choroba trwa 4 do 6 tygodni i zwykle ustępuje samoistnie. Dlatego też nie stosuje się żadnych leków, natomiast konieczna jest kontrola weterynaryjna bydła, by uniknąć kolejnych zakażeń.

Niesztowica zakaźna

Niesztowica zakaźna to zakażenie wirusem ospy owczej, który zazwyczaj atakuje owce, jednak może przenieść się na człowieka w wyniku kontaktu z chorym zwierzęciem. Choroba swym przebiegiem i obrazem klinicznym przypomina guzki dojarek. Wykwity są również pojedyncze, jednak mają nieco silniejszy charakter zapalny i wypełnione są ropną treścią. Mogą również powodować ból lub dyskomfort, czym różnią się od poprzedniego schorzenia. Zmiany skórne z charakterystycznym wgłębieniem w części środkowej ustępują samoistnie po kilku tygodniach - choroba nie wymaga leczenia farmakologicznego.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Honorata Błaszczyk, Anna Zalewska Janowska: Choroby skóry.

dermatologia24.pl » Wirusowe choroby skóry » Guzki dojarek i niesztowica zakaźna