Guzkowe zapalenia tętnic

Guzkowe zapalenia tętnic należy do chorób o podłożu zapaleń naczyń. Objawy mogą być bardzo różny przebieg i obawy kliniczne. Zmiany skórne mają charakter guzków wzdłuż przebiegu naczyń, plamicy oraz wylewów krwawych do skóry. Guzki mają skłonność do rozpadu a na skórze pojawia się siateczkowate poszerzenie naczyń skórnych. Zmiany narządowe mogą nie występować w postaci ograniczonej.

Przyczyny powstania guzkowego zapalenia tętnic upatruje się w kompleksach immunologicznych, które odkładają się w ścianach naczyń i doprowadzają do niszczenia śródbłonka. Czynnikiem wywołującym mogą być na przykład zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B lub C oraz wirusem HIV. Mogą to być również bakterie i leki, na przykład antybiotyki.

Zmiany cechują się głównie występowaniem guzków, które można wyczuwać w tkance podskórnej. Mają one bardzo typowy układ paciorkowaty wzdłuż naczyń kończyn. Zmiany utrzymują się od kilkunastu dni do kilku tygodni. Rozwojem guzków może być samoistne ustąpienie lub rozpad z wytworzeniem owrzodzenia. Siateczkowate rozszerzenie naczyń jest najbardziej widoczne na kończynach dolnych i na pośladkach. Bywa jednak, że obejmuje tułów i kończyny górne. Siniaki i krwiaki są najbardziej widoczne w obrębie dosiebnych części kończyn. Zmiany narządowe najczęściej lokalizują się w płucach, nerkach, ośrodkowym układzie nerwowym, nerwach obwodowych oraz mięśniach. W mózgu może dojść do powstania tętniaków naczyń mózgowych lub udarów. Często u pacjentów pojawia się nadciśnienie.

Przebieg guzkowego zapalenia tętnic ma charakter przewlekły, obserwuje się okresy remisji i nawrotów. Jeśli zaostrzenie jest bardzo silne i szybko postępuje, może dojść nawet do zgonu. Jednak są to sporadyczne przypadki, bywa również, że choroba nie postępuje.

Niekiedy spotyka się postać, która dotyka wyłącznie skóry. Pacjenci są w dobrym stanie ogólnym, mimo że zmiany skórne mogą być głębokie a w przebiegu choroby może rozwinąć się nadciśnienie.

Leczenie guzkowego zapalenia tętnic polega na stosowaniu kortykosteroidów w dosyć dużych dawkach, do których można dołączyć leki immunosupresyjne. Korzystne działanie wykazuje również terapia przy pomocy dożylnej immunoglobuliny G.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Józef Towpik: Dermatologia i wenerologia.

dermatologia24.pl » Choroby tkanki łącznej » Guzkowe zapalenia tętnic