Hiperlipoproteinemie (kępki żółte)

Przez hiperlipoproteinemie rozumie się zwiększone stężenie substancji tłuszczowych we krwi obwodowej. Może to dotyczyć zarówno cholesterolu, jak i triglicerydów lub lipoprotein. Najczęstszym objawem klinicznym tego zaburzenia są kępki żółte.

Kępki żółte

Kępki żółte to zmiany skórne mające charakter żółtawych guzków o różnorodnych kształtach i wielkościach. U ich podłoża leży proces pochłania nadmiernej ilości lipidów przez makrofagi i tworzenia się w ten sposób komórek piankowatych. Zmianom skórnym towarzyszą zmiany narządowe i metaboliczne.

Wykwity skórne mają postać płasko - wyniosłych, miękkich guzów o żółtawej barwie, które mogą lokalizować się w różnych miejscach. Niekiedy guzki mogą osiągać znaczne rozmiary lub zlewać się w większe skupiska. W jednej z odmian klinicznych guzki tłuszczowe tworzą się na przebiegu ścięgien mięśni i mogą ograniczać ich ruchomość. Guzki mogą pojawić się na powiekach, nad dużymi stawami, na pośladkach czy kończynach dolnych w postaciach wysiewnych. Rokowanie zależy od tego, jakie narządy zostały zajęte i w jakim stopniu. Groźne są powikłania sercowo - naczyniowe. Chorobie często towarzyszy cukrzyca i otyłość.

Leczenie kępków żółtych polega na stosowaniu diety niskotłuszczowej oraz na farmakoterapii zależnie od rodzaju zaburzeń lipidowych. Natomiast leki podaje się dopiero wtedy, gdy leczenie dietetyczne nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Choroby skóry związane z zaburzeniami metabolicznymi » Hiperlipoproteinemie (kępki żółte)