Mastocytozy

Mastocytozy to zespół chorób, których wspólną cechą jest gromadzenie się w zajętych chorobowo tkankach komórek tucznych, czyli mastocytów. Komórki te ulegają degranulacji i wydzielają mediatory zapalne, takie jak histamina czy czynniki chemotaktyczne dla eozynofilów lub heparyna. Na skutek degranulacji mastocytów, mediatory zapalne wywołują w miejscu zajętym chorobowo zmiany - często o charakterze zwykłych bąbli pokrzywkowych.

Mastocytozy podzielić można na postać skórną i układową. Najczęstszą postacią są zmiany ograniczone do skóry. Mogą mieć one postać pojedynczych guzów, lub - co częściej spotykane - wysiewnych zmian obejmujących znaczną część ciała, które to zmiany nazywa się pokrzywką barwnikową.

Mastocytozy układowe są rzadkie. Zmianom skórnym towarzyszą zaburzenia w narządach wewnętrznych - najczęściej w obrębie przewodu pokarmowego, wątroby i śledziony, ale też w układzie kostnym, węzłach chłonnych i innych narządów wewnętrznych. Białaczka mastocytowa to postać układowa właśnie z zajęciem układu kostnego, węzłów chłonnych oraz śledziony.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Ziarniniaki i zmiany odczynowe » Mastocytozy