Niesztowica

Niesztowica jest chorobą, która często dotyka osoby o niskim statusie społecznym - osoby bezdomne, narkomanów, ale też samotne osoby starsze. Wynika to z faktu małej dbałości o higienę osobistą u tych osób, co jest czynnikiem ryzyka rozwinięcia się objawów choroby. Nie bez znaczenia pozostaje również wyniszczenie, niedożywienie i przewlekłe choroby współistniejące.

Wykwitem pierwotnym jest zmiana pęcherzowo - ropna, która przekształca się w owrzodzenie. Owrzodzenie pokrywa się grubym strupem. Jest to rodzaj zakażenia mieszanego. Swój udział w rozwoju choroby mają zarówno gronkowce jak i paciorkowce. Niesztowica stosunkowo często współistnieje z różą. Choroba najczęściej umiejscawia się na kończynach dolnych, zwłaszcza podudziach, na pośladkach i na tułowiu. Niekiedy zmiany skórne mogą pojawić się też na kończynach górnych. Choroba trwa kilka tygodni, choć nieleczona może ulec wydłużeniu. Zmiany ustępują pozostawiając blizny przebarwione na obwodzie.

Leczenie niesztowicy składa się z kilku elementów. W początkowym stadium choroby pęcherze przecina się a istniejące owrzodzenia należy oczyścić przy pomocy chirurga. Następnie stosuje się kurację odkażającą i antybiotykową - zarówno miejscowo jak i doustnie, jeśli to konieczne. Ostatnim etapem leczenia jest podawanie środków wzmacniających, by zmniejszyć predyspozycję do nawrotu choroby. Istotne jest również, by wykluczyć inne choroby współistniejące, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju choroby.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Bakteryjne zakażenia skóry » Niesztowica