Nowotwory złośliwe skóry

Nowotwory złośliwe skóry są jednymi z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w populacji, zwłaszcza rasy białej. Są również zmorą pacjentów leczonych przewlekle lekami immunosupresyjnymi, czyli zmniejszającymi odporność. Większość typów raka skóry nie wykazuje jednak dużej złośliwości, czyli nie ma skłonności do przerzutów do narządów wewnętrznych.

Raki skóry są nowotworami nabłonkowymi, które dzielimy histologicznie na dwie grupy - raki podstawno komórkowe (BCC) oraz raki kolczysto komórkowe (SCC). Występują również inne odmiany raka skóry, które nie zostały sklasyfikowane do powyższych grup.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Eugeniusz Baran: Nowotwory skóry. Klinika. Patologia. Leczenie.

dermatologia24.pl » Nowotwory skóry » Nowotwory złośliwe skóry