Odmiany łuszczycy

Odmiana wysiękowa łuszczycy najczęściej umiejscawia się w okolicy fałdów skórnych (pod pachami, w pachwinach czy pod kolanami). Może współwystępować z łuszczycą stawową. Jeśli strupy przybierają postać przyrosłych, nawarstwionych i twardych zmian, mówi się o łuszczycy brudźcowej.

Odmiana krostkowa łuszczycy (inaczej choroba Zumbuscha) należy do najcięższych postaci łuszczycy. Wysiewy choroby występują zazwyczaj po infekcji lub podaniu leków i towarzyszy im wysoka gorączka. Jeśli dojdzie do zlania się wykwitów krostkowych, może pojawić się objaw Nikolskiego - naskórek ulega wówczas spełzaniu przy dotyku. Objaw ten może być przyczyną pomyłki diagnostycznej z toksyczna nekrolizą naskórka Lyella. W trakcie remisji zmiany skórne przybierają charakter wykwitów w łuszczycy zwykłej. Niezwykle rzadko, w przypadku przewlekłej choroby z współistniejącymi zmianami stawowymi, może pojawić się bardzo groźne powikłanie - mianowicie amyloidowa nerek, która niekiedy kończy się śmiercią pacjenta. Naukowcy zaobserwowali, że bywa, iż łuszczyca w odmianie krostkowej stosunkowo często jest poprzedzona - niekiedy z wieloletnim wyprzedzeniem - występowaniem ograniczonych do części dystalnej palców rąk (koniuszków) zlewnych wykwitów rumieniowo - złuszczających i krostkowych. Jest to tak zwane zapalenie przewlekłe koniuszków palców Hallopeau.

Odmiana krostkowa łuszczycy dłoni i stóp - w skrócie PPP - charakteryzuje się występowaniem wykwitów krostkowych na podłożu rumieniowym i złuszczającym. Ogniska są zwykle bardzo dobrze odgraniczone od otoczenia i często przechodzą na powierzchnie boczne dłoni i stóp. Zmiany o tej lokalizacji mogą być pierwszym objawem rozsiewu łuszczycy na inne rejony ciała lub też być jedynym objawem choroby albo mogą współwystępować z innymi postaciami. Istnieje pewna różnica zdań w środowisku lekarzy dermatologów, czy schorzenie to jest odrębną w istocie odmianą łuszczycy czy też jest odrębną genetycznie jednostką chorobową. Rozpoznanie kliniczne niekiedy jest bardzo trudne i jedyną możliwością postawienia diagnozy jest obserwacja zmian w innych rejonach ciała lub oczekiwanie na ich pojawienie się, gdyż wówczas można porównać morfologię wykwitów. Pomocny w prawidłowym rozpoznaniu jest fakt, iż zmiany przechodzą na boczne powierzchnie dłoni i stóp oraz w badaniu mikroskopowym wykazuje bardzo charakterystyczne zmiany komórkowe.

Odmiana uogólniona łuszczycy to w istocie rodzaj erytrodermii, czyli zajęcia procesem chorobowym całej skóry. Erytrodermia może występować w wielu jednostkach chorobowych i zazwyczaj oznacza ciężki stan ogólny chorego. Nierzadko łączy się z łuszczycą stawową lub odmianą krostkową. Zdarza się również niestety, że erytrodermia łuszczycowa jest spowodowana zmianą lub zaprzestaniem leczenia. Dramatyzmu dodaje fakt, iż zazwyczaj nagłe pogorszenie pojawia się po widocznej poprawie stanu skóry.

Odmiana stawowa łuszczycy jest dosyć nietypowym rodzajem łuszczycy, gdyż wyjątkowo nie towarzyszą jej zmiany skórne, chyba że współwystępuje z innymi odmianami choroby. Ten typ schorzenia może doprowadzać do trwałego inwalidztwa. Wyróżnia się łuszczycę stawową typu dystalnego, która dotyczy głównie stawów międzypaliczkowych palców stóp i rąk, jest częstsza u mężczyzn a zmiany stawowe są zazwyczaj niesymetryczne, to znaczy zajęta jest jedna dłoń. Łuszczyca typu zniekształcającego jest równie częsta u kobiet i u mężczyzn, zajmuje liczne stawy a niejednokrotnie również stawy kręgosłupa. Ostatni typ łuszczycy stawowej to łuszczyca typu reumatoidalnego zapalenia stawów. Odmiana ta jest częstsza u kobiet i niekiedy jest bardzo trudna do zróżnicowania z reumatoidalnym zapaleniem stawów, gdyż zmiany morfologiczne w stawach są bardzo podobne. Odmienna od RZS jest natomiast asymetria zmian stawowych i częstsze zajęcie stawów kręgosłupowych, co z kolei przypomina w swym obrazie klinicznym ZZSK - zesztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa. Udowodniono, że zmiany stawowe połączone ze zmianami w kręgosłupie są wynikiem występowania określonej sekwencji genowej.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Łuszczyca » Odmiany łuszczycy