Pęcherzyca IgA

Pęcherzyca IgA i neutrofilowe śródnaskórkowe dermatozy z przeciwciałami klasy IgA to niejednorodna grupa chorób o typie dermatoz pęcherzowych, których cechą wspólną jest występowanie przeciwciał przeciwko komórkom skóry i substancjom integrującym naskórek w klasie IgA.

Pęcherzyca IgA może przypominać inne schorzenia z kręgu chorób autoimmunologicznych i dermatoz pęcherzowych. W badaniach histologicznych natomiast stwierdza się obecność akantolizy i śródnaskórkowych pęcherzy. W zależności od objawów klinicznych i cech histologicznych wyróżniono dwie główne postacie - śródnaskórkową neutrofilową dermatozę oraz odmianę zbliżoną do subcorneal neutrophilic dermatosis. W pierwszej odmianie skupiska neutrofili występują w całej warstwie skóry właściwej, podczas gdy w odmianie drugiej skupiska neutrofili wykazano tylko w powierzchniowych warstwach skóry.

Przebieg pęcherzycy IgA jest przewlekły. Leczenie zmian skórnych polega na łagodzeniu objawów miejscowo. Natomiast stwierdzono dużą poprawę w niektórych przypadkach stosowania sulfonów. W części przypadków pęcherzycy IgA konieczne jest zastosowanie leczenia immunosupresyjnego.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Marcin Dmochowski: Autoimmunizacyjne choroby pęcherzowe.

dermatologia24.pl » Choroby pęcherzowe skóry » Pęcherzyca IgA