Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (SCLE)

Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (SCLE) to nietypowa postać tocznia, której podstawową różnicą w odniesieniu do postaci układowej, jest łagodny przebieg, któremu rzadko towarzyszą zmiany nerkowe. Natomiast bardzo typowa dla podostrej postaci skórnej tocznia jest wybitna nadwrażliwość na światło słoneczne, charakterystyczne zmiany skórne oraz obecność specyficznych przeciwciał w surowicy krwi.

Zmiany skórne umiejscawiają się najczęściej w okolicy twarz, ale też na tułowiu lub kończynach. Wyróżnia się dwie podstawowe odmiany - postać obrączkowatą i łuszczyco podobną. Mimo tego rozróżnienia zdarza się, że te dwie odmiany występują u jednego chorego. Zdarza się również, że zróżnicowanie obrazu klinicznego tocznia podostrego z łuszczycą jest możliwe tylko dzięki badaniu histopatologicznemu. W postaci obrączkowatej zmiany skórne mają postać rumieniowo-obrzękową w czasie zaostrzeń mogą dołączyć się zmiany wysiękowe z martwicą naskórka i tworzeniem się strupów. Zmiany jednak nie pozostawiają zazwyczaj blizn. Przebieg choroby ma charakter przewlekły a zaostrzenia najczęściej są spowodowane ekspozycją na światło słoneczne.

W części przypadków może dojść do zajęcia narządów wewnętrznych. Najczęściej pojawiają się bóle mięśni i stawów, podczas gdy zmiany nerkowe występują niezwykle rzadko. W okresach zaostrzeń u niektórych pacjentów może pojawić się gorączka.

U osób starszych podostra postać skórna tocznia rumieniowatego ma częściej łagodny przebieg. Właśnie w tej grupie wiekowej dosyć często dochodzi do samoistnego ustępowania zmian skórnych, zatem rozpoznanie podostrej postaci skórnej choroby jest równoznaczne z dosyć dobrym rokowaniem. Rokowanie jest nieco gorsze u kobiet w ciąży, gdyż istnieje, niewielkie co prawda, ryzyko, iż choroba zostanie przeniesiona na płód. Dotyczy to jednak specyficznej grupy pacjentek z określonymi rodzajami przeciwciał we krwi.

Leczenie postaci podostrej tocznia rumieniowatego u osób starszych opiera się głównie na lekach przeciwmalarycznych i małych dawkach kortykosteroidów. Natomiast niewielka część pacjentów wymaga stosowania dużych dawek sterydów w połączeniu z lekami immunosupresyjnymi.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Józef Towpik: Dermatologia i wenerologia.

dermatologia24.pl » Choroby tkanki łącznej » Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (SCLE)