Pokrzywka barwnikowa

Pokrzywka barwnikowa to żółtobrunatne lub czerwonobrunatne plamy, niekiedy mające postać drobnych, nacieczonych grudek. Po potarciu wykwitów skórnych pojawia się obrzęk pokrzywkowy, stąd nazwa choroby. Zmianom skórnym z reguły nie towarzyszą zmiany w obrębie narządów wewnętrznych. Choroba jest w istocie łagodną mastocytozą. Z racji gromadzenia się w zmienionej chorobowo skórze komórek tucznych, podczas pocierania ulegają one de granulacji, wydzielają wtedy mediatory zapalne i dochodzi do powstania zmian o typie bąbli pokrzywkowych.

Wykwity skórne w pokrzywce barwnikowej są rozmaitej wielkości - ich rozmiary mieszczą się między kilkoma a kilkunastoma centymetrami. Ich zabarwienie najczęściej jest szaroróżowe a obrysy stosunkowo niewyraźne. Pokrzywka barwnikowa jest chorobą na ogół dziecięcą a najczęściej chorują małe dzieci, w wieku od roku do dwóch lat. W obrębie wykwitów barwnikowych, dosyć często u dzieci pojawiają się pęcherze - mówi się wtedy o postaci pęcherzowej pokrzywki barwnikowej. U osób dorosłych natomiast zmiany są bardziej brunatne i mniej wyniosłe a niekiedy może dołączyć się element krwotoczny.

Pokrzywka barwnikowa najczęściej lokalizuje się na tułowiu. Bardzo rzadko zdarzają się wykwity skórne w obrębie rąk i twarzy - mają one łagodny charakter. Brak zmian skórnych na skórze odsłoniętej tłumaczy się pozytywnym działaniem promieni słonecznych. Choroba ma charakter przewlekły a jej czas trwania liczy się zazwyczaj w latach. Na szczęście u wielu dzieci zmiany skórne cofają się samoistnie przed okresem pokwitania. Chorobę różnicuje się zazwyczaj z liszajem płaskim barwnikowym oraz z rumieniem trwałym.

Leczenie pokrzywki barwnikowej opiera się na naświetlaniu zmienionych chorobowo miejsc przy pomocy lamp nadfioletowych lub imitujących światło słoneczne. Jednocześnie pacjentom podaje się leki antyhistaminowe. Wykazano bardzo korzystne działanie ekspozycji na światło słoneczne, jednak ekspozycja ta musi przebiegać etapami z powoli zwiększającą się dawką promieniowania. Leki przeciwhistaminowe zapobiegają wystąpieniu objawów ogólnych. W pokrzywce barwnikowej u osób dorosłych bardzo korzystne działanie na objawy zarówno skórne, jak i ogólne, mają leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H2. Również stosowanie terapii PUVA - tej, która jest stosowana w przypadku łuszczycy - odnosi dość dobre rezultaty. Jednak ten rodzaj fotochemio terapii powinien być stosowany tylko u ludzi dorosłych.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Ziarniniaki i zmiany odczynowe » Pokrzywka barwnikowa