Pokrzywka ostra i przewlekła

Kryterium czasowym rozpoznania pokrzywki ostrej jest okres czterech tygodni. Jeśli do tego czasu wszystkie zmiany skórne ulegną wycofaniu, możemy rozpoznać ostrą postać pokrzywki. Bąble pojawiają się na kilkanaście godzin do kilku dni, po czym znikają i pojawiają się kolejne w różnych miejscach.

Pokrzywka ostra najczęściej jest wywoływana przez pokarmy, leki lub pyłki roślin. Gdy czynnikiem wywołującym objawy kliniczne są alergeny pokarmowe, bąble pokrzywkowe pojawiają się po mniej więcej kilku godzinach. Wysiewowi zmian towarzyszą niekiedy nudności, wymioty, bóle brzucha lub biegunka. Mimo ostrego charakteru, choroba szybko mija, jednak często nawraca. Może pojawiać się nawet kilkanaście razy do roku przez wiele lat. Pokrzywka jest typowa u dzieci. Równie często może pojawić się u osób, które nigdy się cierpiały na jakąkolwiek alergię.

Pokrzywka przewlekła

Pokrzywka przewlekła to rzadziej występująca postać pokrzywki, typowa dla osób dorosłych. Tu również działa kryterium czasowe czterech tygodni - powyżej tego okresu mówimy już o pokrzywce przewlekłej, nie ostrej. Czynniki wywołujące w dużej mierze nie różnią się od tych powodujących objawy w ostrej odmianie pokrzywki - pokarmy, leki, pyłki roślin. Jednak pojawienie się bąbli pokrzywkowych może być spowodowane również przez zakażenie organizmu (np. grzybice) lub bardzo rzadko w wyniku działania własnych hormonów, takich jak progesteron. Wysiew zmian skórnych ma też powiązanie ze stanem psychicznym pacjenta - stres nasila lub wywołuje objawy. Typowe jest, iż zmiany skórne bardzo szybko się cofają po usunięcia czynnika wywołującego. Lekiem, który najczęściej powoduje powstanie przewlekłej pokrzywki, jest kwas acetylosalicylowy, czyli popularna Aspiryna lub Polopiryna.

Urticaria vasculitis

Urticaria vasculitis to odmiana przewlekłej pokrzywki. Na skórze pojawiają się bąble pokrzywkowe, którym niekiedy towarzyszą bóle w stawach i kościach oraz bóle brzucha. Czasem dołączają się zmiany nerkowe. Charakterystyczne jest utrzymywanie się bąbli pokrzywkowych powyżej 72 godzin, co odróżnia tę chorobę od ostrej pokrzywki.

Urticaria vasculitis współwystępuję z takimi chorobami, jak toczeń rumieniowaty, zapalenie wątroby typu B i C. Dlatego też podczas diagnostyki wykonuje się dodatkowe badania w kierunku tych chorób, które wymagają natychmiastowego leczenia. Leczenie choroby podstawowej najczęściej likwiduje również objawy pokrzywki typu urticaria vasculitis, czyli w tym przypadku stosuje się leczenie przyczynowe.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Andrzej Szczeklik: Choroby wewnętrzne.

dermatologia24.pl » Alergiczne choroby skóry » Pokrzywka ostra i przewlekła