Pokrzywka świetlna

Pokrzywka świetlna jest to rzadka powstać pokrzywki. Która powstaje pod wpływem promieni słonecznych, zarówno UVA jak i UVB. W mechanizmie powstawania choroby dużą rolę grają procesy immunologiczne. Mówi się nawet o fotoalergenie jako czynniku wywołującym zmiany skórne.

Wykwity skórne pojawiają się już w kilka minut po naświetleniu. Są to typowe bąble pokrzywkowe, które zajmują nie tylko odsłonięte części ciała, ale też skórę osłoniętą. Zmiany znikają beż pozostawienia śladu po kilku godzinach. Choroba częściej jest rozpoznawana u kobiet i jest schorzeniem przewlekłym. Jej początek datuje się między dziesiątym a pięćdziesiątym rokiem życia, czyli w zasadzie może pojawić się w każdym wieku.

Leczenie pokrzywki świetlnej w zasadzie nie odbiega bardzo od sposobu leczeni innych rodzajów pokrzywek. Podaje się leki przeciwhistaminowe, choć czasem nawet wysokie dawki nie są do końca skuteczne. Opracowano metody odczulania na światło słoneczne. Polegają one na poddawaniu skóry działaniu promieni UVB lub UVA we wzrastających dawkach. Powoduje to narastanie tolerancji na działanie promieniowania słonecznego. Metoda ta jest dosyć skuteczna. Natomiast najlepsze rezultaty uzyskiwano dotychczas za pomocą plazmaferezy, czyli swoistego oczyszczania krwi z czynników powodujących reakcję alergiczną.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Fotodermatozy » Pokrzywka świetlna