Postać rozsiana tocznia rumieniowatego (DDLE)

Postać rozsiana tocznia rumieniowatego (DDLE) to odmiana choroby, w której zmiany skórne są zlokalizowane zarówno na twarzy, jak i na kończynach dolnych i w okolicy dekoltu. Na twarzy wykwity ni odbiegają morfologicznie od innych odmian tocznia, natomiast na kończynach dolnych i na dekolcie zmiany mogą przybierać charakter naciekowy i pozostawiać głębokie blizny. Rogowacenie mieszkowe może być różnie nasilone.

Przebieg postaci rozsianej ma charakter przewlekły a zaostrzenia zdarzają się najczęściej wiosną i latem. Im głębsza pierwotna zmiana, tym zazwyczaj głębsza bardziej szpecąca blizna pozostająca po niej. Mimo niekiedy nasilonych objawów skórnych, stan ogólny chorych jest na ogół dobry a badania laboratoryjne nie ujawniają żadnych odchyleń od stanu prawidłowego. W przypadku stwierdzenia zaburzeń, takich spadek liczby białych krwinek lub zaburzenia ilości przeciwciał gamma, rośnie ryzyko przejścia postaci rozsianej w postać narządową.

Zarówno leczenie postaci ogniskowej, jak i rozsianej opiera się na stosowaniu leków syntetycznych przeciwmalarycznych oraz amidu kwasu nikotynowego. W przypadku silnie wyrażonej hiperkeratozy stosuje się retinoidy. Niekiedy pacjentom podaje się talidomid, jednak jest to lek obarczony dużym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, więc jego stosowanie jest ograniczone do postaci opornych na inne leczenie. W postaci rozsianej dobre wyniki daje podawanie azatiopryny - leku immunosupresyjnego. Poza leczeniem systemowym, stosuje się również leki miejscowe, takie jak maści steroidowe o średniej mocy lub zabiegi zamrażania zmian skórnych ciekłym azotem. W obu postaciach choroby bardzo wskazane jest stosowanie kremów z wysokim filtrem przeciwsłonecznym.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Józef Towpik: Dermatologia i wenerologia.

dermatologia24.pl » Choroby tkanki łącznej » Postać rozsiana tocznia rumieniowatego (DDLE)