Próba świetlna

Próba świetlna jest to test skórny przeprowadzany w celu wykrycia nadmiernej odczynowości skóry na światło słoneczne. Pozwala ona na określenie progu rumieniowego - inaczej minimalnej dawki rumieniowej (MED.). Jest dawka światła słonecznego mierzona w minutach, która określa czas, po którym na skórze wystawionej na działanie słońca pojawi się rumień. Norma w naszej populacji wynosi 1,5 do 2 minut.

Technicznie badanie polega na naświetleniu ośmiu kwadratowych pól o powierzchni 1,5 cm2 na skórze pleców lampą imitującą światło słoneczne. Każde pole naświetlone się jest światłem o wzrastającej mocy, co odpowiada czasowi naświetlania od 0,5 do 4 minut. Odczyny skórne odczytuje się po 24, 48 i 96 godzinach od naświetlania. Następnie bada się okres trwania nadmiernych reakcji oraz występowanie wielopostaciowych osutek świetlnych.

Odczyn skórny na promienie UVA bada się naświetlając jedno pole na plecach dawką światła a wynik odczytuje się od razu lub po upływie kilku do 24 godzin. Niekiedy w badaniu obserwuje się zjawisko fotonasilenia. Jest to nasilenie się reakcji na światło słoneczne, gdy naświetlanie promieniami UVB stosuje się przed lub po UVA. Fotonasilenie pozwala wykryć nadwrażliwość na światło słoneczne, nawet jeśli minimalna dawka rumieniowa nie odbiega od normy.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Fotodermatozy » Próba świetlna