Przewlekłe zmiany posłoneczne

Wśród przewlekłych zmian posłonecznych wyróżnia się trzy odmiany kliniczne, które różnią się od siebie przebiegiem i nasileniem.

Przetrwałe odczyny świetlne są przewlekłymi zmianami wypryskowymi, które mogą pojawiać się zarówno na skórze odsłoniętej jak i osłoniętej. Wiązane jest to z faktem przechodzenia promieni słonecznych przez ubranie. Fakt przewlekłego utrzymywania się zmian wiązany jest z mechanizmami immunologicznymi. Przebieg choroby jest wybitnie przewlekły. Niekiedy zajęciu ulega cała skóra - zjawisko takie nosi nazwę erytrodermii. Schorzenie to jest niestety mocno ograniczające dla pacjenta i niekiedy doprowadza do niemożności wyjścia z domu. Zdarza się, że do przewlekłych zmian posłonecznych dołącza się alergia kontaktowa, głównie na chrom i niektóre rośliny.

Wyprysk słoneczny to ostry lub podostry wyprysk ograniczony do skóry eksponowanej na światło słoneczne. Czynnikiem wywołującym wykwity skórne są promienie UVB. Charakterystyczne jest to, iż próby świetlne w tym przypadku są zawsze ujemne.

Actinic reticuloid występuje głównie u osób starszych - zwłaszcza u mężczyzn. Jest to najbardziej długotrwała postać przewlekłych zmian posłonecznych. Zmiany są głębsze i mają naciekowy charakter. W niektórych przypadkach ze zmian skórnych rozwijają się chłoniaki.

Przewlekłe zmiany posłoneczne leczy się między innymi beta karotenem podawanym w okresie od wczesnej wiosny po późnej jesieni. Efektem ubocznym tej terapii jest żółto zielonkawe zabarwienie skóry. Beta karoten ma działanie ochronne na naskórek. Niekiedy stosuje się też terapię typu PUVA, czy podawanie leków fotouczulających w połączeniu z naświetlaniem. Metoda ta jednak jest czasem źle tolerowana przez pacjentów i nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. W bardzo ciężkiej postaci choroby podaje się leki immunosupresyjne - azatioprynę lub cyklosporynę A. Miejscowo należy koniecznie stosować kremy z wysokim filtrem przeciwsłonecznym, by uniknąć rozwoju lub powikłań choroby.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Fotodermatozy » Przewlekłe zmiany posłoneczne