Raki in situ

In situ to łacińskie określenie oznaczające dosłownie: w miejscu. W przypadku raków oznacza, że w danej zmianie stwierdzono komórki nowotworowe, jednak nie wykazują one jeszcze inwazyjności do innych tkanek. Inaczej na takie raki mówi się właśnie przedinwazyjne.

Raki przedinwazyjne mają bardzo typową budowę histologiczną, co ułatwia ich rozpoznanie. Istotną morfologiczną cechą jest fakt, iż raki te nigdy nie przekraczają granicy błony podstawne naskórka. Klinicznie należą do nich choroba Bowena i erytroplazja Queyrata. Drugie schorzenie jest w istocie chorobą Bowena, która pojawia się w obrębie narządów płciowych.

Rozpoznanie nowotworu w stadium in situ wiąże się zazwyczaj z dobrym rokowaniem, gdyż szybka interwencja i usunięcie zmiany podejrzanej o rozwój nowotworowy gwarantuje praktycznie pełne wyleczenie. Dlatego też tak istotne jest obserwowanie i kontrola zmian skórnych o typie raków przedinwazyjnych, by nie przegapić momentu transformacji nowotworowej i by w ten sposób uratować życie i zdrowie pacjentowi.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Eugeniusz Baran: Nowotwory skóry. Klinika. Patologia. Leczenie.

dermatologia24.pl » Nowotwory skóry » Raki in situ