Stany przedrakowe skóry

Stany przedrakowe to zmiany skórne, z których mogą rozwinąć się różne nowotwory. Raki tworzą się po różnym okresie czasu. Powstawanie nowotworów jest procesem wielostopniowym i ma wyraźnie podłoże genetyczne, gdyż obserwuje się tu mutacje niektórych genów oraz aktywację genów i białek odpowiedzialnych za niekontrolowaną proliferację nowotworową.

Nie ma dokładnych kryteriów, które umożliwiłyby przewidzenie, które zmiany przetransformują się w raki, gdyż zmiany z widoczną atypią komórkową mogą nie zmienić się w nowotwory, podczas gdy pozornie niewinne wykwity mogą skończyć się rakiem. Z tych powodów podział zmian przedrakowych opiera się na objawach klinicznych.

Ogólnie stany przedrakowe można podzielić na takie, z których często rozwijają się nowotwory oraz na takie, w których rozpoznania raków są stosunkowo rzadkie. Do pierwszej grupy należą zmiany związane z działaniem światła słonecznego – między innymi rogowacenie słoneczne, skóra pergaminowa i barwnikowa oraz przewlekłe uszkodzenie rentgenowskie skóry. Poza tym dosyć często do powstania nowotworów dochodzi w trakcie rogowacenia chemicznego oraz rogowacenia białego. Z kolei sytuacje kliniczne, w których zmiany nowotworowe są wykrywane dosyć rzadko, to głównie przewlekłe stany zapalne z bliznowaceniem oraz przerosłe blizny po oparzeniach.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Eugeniusz Baran: Nowotwory skóry. Klinika. Patologia. Leczenie.

dermatologia24.pl » Nowotwory skóry » Stany przedrakowe skóry