Toczeń rumieniowaty

Toczeń rumieniowaty to układowe schorzenie, które wiąże się z odkładaniem się kompleksów immunologicznych w narządach wewnętrznych i w skórze. Kompleksy immunologiczne składają się z antygenów tkankowych oraz przeciwciał produkowanych we krwi chorego, skierowanych przeciwko danym antygenom, które u zdrowej osoby nie budzą żadnej immunologicznej odpowiedzi swoistej.

Toczeń rumieniowaty w znacznej części przypadków dotyka kobiet. Wyróżnia się dwie główne postacie tocznia rumieniowatego - postać skórną, podzieloną na odmianę ogniskową oraz rozsianą oraz postać układową, w której dochodzi do zajęcia narządów wewnętrznych, któremu mogą również towarzyszyć zmiany skórne. Poza tymi głównymi odmianami choroby, wyróżnia się też podostrą postać skórną tocznia z typowymi ogniskami skórnymi i niekiedy z zajęciem narządów wewnętrznych, toczeń rumieniowaty noworodków oraz postać głęboką lub podskórną, która bywa zaliczana do postaci przejściowych między postacią skórną a układową.

Ze względu na liczne trudności diagnostyczne w procesie rozpoznawania tocznia rumieniowatego, Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne opracowało precyzyjne kryteria rozpoznania, które muszą być spełnione, by można postawić diagnozę - toczeń rumieniowaty. Kryteria ARA opisują zarówno zmiany skórne, jak i narządowe oraz wyniki badań dodatkowych.

Do kryteriów ARA należą: zmiany skórne typu rumienia - często o układzie motyla na twarzy, zmiany skórne rumieniowo - bliznowaciejące, nadwrażliwość na światło słoneczne, nadżerki na błonach śluzowych jamy ustnej, bóle stawowe lub zmiany zapalne stawów bez zniekształceń, zapalenie błon surowiczych, zmiany nerkowe, takie jak białkomocz lub wałeczkom ocz, objawy neurologiczne, na przykład drgawki lub psychozy, objawy hematologiczne - niedokrwistość, spadek poziomu białych krwinek i płytek krwi, zaburzenia immunologiczne oraz wysokie miano przeciwciał przeciwjądrowych w surowicy krwi. Warunkiem niezbędnym do rozpoznania jest stwierdzenie co najmniej czterech objawów wymienionych w kryteriach ARA.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Józef Towpik: Dermatologia i wenerologia.

dermatologia24.pl » Choroby tkanki łącznej » Toczeń rumieniowaty