Toczeń rumieniowaty noworodków (NLE)

Toczeń noworodków (NLE) jest zazwyczaj chorobą przejściową w obrębie skóry, której towarzyszą rozmaicie nasilone zaburzenia hematologiczne. Najgroźniejszym powikłaniem choroby jest całkowity blok serca, który najczęściej występuje u noworodków urodzonych z matek ze specyficznymi przeciwciałami w surowicy krwi, często z postacią podostrą skórną tocznia.

Wykwity skórne mają postać obrączkowatych rumieni, które są łudząco podobne do tych występujących w SCLE. Zmiany mogą być widoczne już po urodzeniu, jednak bywa, iż pojawiają się dopiero po pierwszej ekspozycji na światło słoneczne. Zmiany skórne utrzymują się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wykwitom towarzyszą nieraz zaburzenia hematologiczne pod postacią trombocytopenii - obniżonej ilości płytek krwi, niedokrwistości i leukopenii - obniżonego poziomu białych krwinek. U niektórych dzieci stwierdza się powiększenie wątroby i śledziony. We krwi noworodków stwierdza się obecność przeciwciał od matki, które przeniknęły przez łożysko. Jedynym trwałym i jednocześnie najpoważniejszym powikłaniem choroby jest blok serca, który stanowi zagrożenie życia dla dziecka. Obserwowano również zmiany w mięśniu sercowy i układzie przewodzącym impulsy elektryczne w sercu.

Leczenie tocznia u noworodków ogranicza się tylko do leczenia objawowego, gdyż zmiany ustępują samoistnie. Jedynym wskazaniem do leczenia przyczynowego jest blok serca, gdyż to zaburzenia ma charakter trwały.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Józef Towpik: Dermatologia i wenerologia.

dermatologia24.pl » Choroby tkanki łącznej » Toczeń rumieniowaty noworodków (NLE)