Twardzina

Twardzina ma dwie główne odmiany kliniczne, podobnie jak toczeń rumieniowaty. Jest to postać układowa - SSc, w której zmiany dotyczą skóry, naczyń krwionośnych, układu kostnego i mięśniowego oraz narządów wewnętrznych. W tej odmianie klinicznej bardzo typowe są różnorakie zaburzenia immunologiczne.

Drugą odmianą kliniczną twardziny jest postać ograniczona, inaczej skórna. W tej odmianie nie stwierdza się z kolei zmian narządowych a wykwity chorobowe dotyczą głównie skóry oraz tkanek głębszych. Niekiedy choroba przybiera postać uogólnioną. Zaburzenia immunologiczne w tej postaci są również obecne, jednak mają zupełnie inny charakter, niż te występujące w rodzaju układowym. Główną cechą wspólną obu postaci jest są zaburzenia naczyniowe i włóknienie skóry.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.
  • Józef Towpik: Dermatologia i wenerologia.

dermatologia24.pl » Choroby tkanki łącznej » Twardzina