Wielopostaciowe osutki świetlne

W grupie wielopostaciowych osutek świetlnych znajdują się schorzenia, których głównym objawem są rumieniowe zmiany o typie grudkowym lub pęcherzykowym, który pojawiają się głównie w okolicach odsłoniętych. Czynnikiem wywołującym chorobę jest światło słoneczne. Schorzenie jest dosyć częste. U ponad połowy chorych winne są promienie UVA. U reszty są to albo promienie UVB, albo odbywa rodzaje promieniowania. Choroba ma podłoże alergiczne. Zmiany powstają po 18 godzinach do pięciu dni po ekspozycji.

Zmiany skórne są w zasadzie wielopostaciowe. Przypominają niekiedy wykwity typowe dla wyprysku alergicznego, świerzbiączki a czasem nawet dla opryszczki zwykłej. Po raz pierwszy chorują zazwyczaj dzieci a choroba nawraca regularnie w okresie wczesnowiosenny. W okresie letnim, gdy skóra przywyknie już do zwiększonego nasłonecznienia, zmiany czasem nawet całkowicie się wycofują. Należy zaznaczyć, że chorzy nadwrażliwi na promieniowanie UVA muszą przebywać w miejscach zacienionych, gdyż promieniowanie to przenika przez szyby. Próba świetlna przeprowadzona u takich chorych prowadzi do powstania odczynu izomorficznego. Oznacza to, że w miejscu poddanym działaniu lampy pojawiają się zmiany skórne identyczne w tymi, które już znajdują się na ciele.

Leczenie wielopostaciowej osutki świetlnej jest trudne. Skuteczne wydaje się być podawanie beta - karotenu, zwłaszcza, gdy leczenie rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa wtedy wiele miesięcy. Niekiedy stosuje się fotochemoterapię - jest to naświetlanie promieniami UVA z zastosowaniem małej dawki psolarenów - leków uwrażliwiających na światło. Terapia ta prowadzi do zwiększonej produkcji melaniny w skórze, co zwiększa w efekcie jej odporność na szkodliwe działanie światła słonecznego.

W szczególnie ciężkich i opornych na leczenie przypadkach poprawę uzyskano przy pomocy talidomidu. Jednak lek ten jest wysoce niebezpieczny - może powodować uszkodzenie płodu o raz porażenie nerwów. Dlatego też nie podaje się go kobietom w wieku rozrodczym. Miejscowo należy stosować kremy w bardzo wysokim filtrem anty - UVA i UVB. Istotne jest, by zawierały zarówno filtry fizyczne jak i chemiczne.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Fotodermatozy » Wielopostaciowe osutki świetlne