Zapalenie gruźlicze węzłów chłonnych

Zapalenie gruźlicze węzłów chłonnych to jedna z łagodniejszych postaci gruźlicy skóry. Węzły chłonne zajęte przez proces chorobowy mają tendencję do rozmiękania i przebijania się na powierzchnię skóry tworząc przetoki i owrzodzenia.

Źródłem zakażenia mogą być zakażone migdałki podniebienne - chociaż by w wyniku picia mleka chorej krowy. Choroba ta jest niezwykle rzadka, gdyż obecnie w Polsce bydło sporadycznie choruje na gruźlicę. Najczęściej dochodzi do zajęcia węzłów podżuchwowych, jednak mogą być również zajęte węzły innych okolic ciała. Początkowo węzły są twarde, ale nadal przesuwalne względem skóry. Następnie skóra nad nimi staje się czerwona a same węzły dotknięte procesem chorobowym przebijają się na powierzchnię skóry, tworząc przetoki. Ten rodzaj gruźlicy niekiedy współistnieje z gruźlicą toczniową lub rozpływną.

Chorzy na zapalenie gruźlicze węzłów chłonnych są zazwyczaj w dobrym stanie ogólnym, choć mogą wystąpić epizody wysokiej gorączki. Choroba ma skłonność do przebiegania rzutami - z pogorszeniami i remisjami. Choroba wykazuje pewno podobieństwo do chorób hematologicznych - zwłaszcza ziarnicy złośliwej i białaczki limfatycznej, dlatego też konieczne jest różnicowanie tych dwóch chorób.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Gruźlice skóry » Zapalenie gruźlicze węzłów chłonnych