Zespół Sweeta

Zespół Sweeta to intensywnie czerwone, obrzękowo-naciekowe ogniska, które kształtem przypominają zmiany występujące w rumieniu wielopostaciowym. Poza tym choroba charakteryzuje się nagłym początkiem z wysoką gorączką. Obecnością leukocytozy we krwi oraz naciekami neutrofilowymi w ogniskach chorobowych. Tu, podobnie jak w rumieniu guzowatym, rolę w patogenezie zjawiska grają procesy immunologiczne. Co istotne, zespół Sweeta może być pierwszym objawem ostrej białaczki szpikowej lub innych chorób rozrostowych szpiku.

Ogniska chorobowe pojawiają się na tułowiu, kończynach i na twarzy. Na obwodzie ognisk rumieniowych mogą pojawiać się pęcherzyki i zmiany krostkowe. Zmiany skórne mają intensywnie czerwony kolor. Niekiedy do zmian skórnych dołączają się objawy ogólne, takie jak bóle stawów i mięśni oraz zapalenie tęczówki w oku. Gorączka nie jest typowym objawem, tak samo jak zwiększona liczba neutrofili we krwi obwodowej. Zmiany dość często ustępują bez leczenia a choroba trwa wówczas kilka tygodni. Zdarzają się nawroty.

Lekiem z wyboru w ogólnym leczeniu zespołu Sweeta są glikokortykosteroidy podawane doustnie. Lek szybko powoduje wycofywanie się zmian skórnych oraz spadek gorączki. Konieczna jest poza leczeniem diagnostyka w kierunku obecności nowotworów złośliwych - zwłaszcza ostrej białaczki szpikowej i chłoniaków.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Rumieniowe choroby skóry » Zespół Sweeta