Ziarniniak twarzy

Zarniniak twarzy (eozynochłonny) to dobrze odgraniczone od otoczenia, czerwono - brunatne ogniska, które pojawiają się w obrębie twarzy i nie wykazują skłonności do rozpadu. Zmiany ustępują zazwyczaj bez pozostawienia śladu i nie wywołują dodatkowych objawów klinicznych. Cechą charakterystyczną wykwitów jest duża liczba eozynofilów w nacieku zapalnym wokół ogniska. Przyczyna powstania choroby jest nieznana.

Ogniska ziarniaka twarzy są zazwyczaj pojedyncze lub ewentualnie nieliczne. Najczęściej usadawiają się na nosie, policzkach lub czole, jednak zdarza się, iż występują na innych częściach twarzy. Przebieg choroby ma charakter przewlekły. Do pełnego rozpoznania konieczne jest badanie histologiczne.

W leczeniu ziarniniaka twarzy stosuje się sulfony. Wykazano, że w niektórych przypadkach korzystne działanie wykazuje arachina, czyli lek przeciwmalaryczny. W leczeniu miejscowym zastosowanie znalazła krioterapia.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Ziarniniaki i zmiany odczynowe » Ziarniniak twarzy