Znamię naskórkowe brodawkowate

Znamię naskórkowe brodawkowate to twarda, hiperkeratotyczna zmiana, nierzadko o układzie linijnym i jednostronnym wzdłuż naturalnych linii ciała. Skóra ma niezmienioną barwę lub też jest nieco brunatna. Zmiany pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i utrzymują się stale.

Lokalizacja wykwitów skórnych może być bardzo różna. Najczęściej zajmują jedną stronę ciała, jednak mogą być bardzo rozległe. W obrębie znamion może pojawić się stan zapalny, któremu towarzyszy świąd i wtedy mówimy o zapalnym znamieniu naskórkowym brodawkowatym. Klinicznie i niekiedy również histologicznie zmiany te mogą przypominać wykwity w łuszczycy. W niektórych znamionach można znaleźć cechy choroby Dariera z jej charakterystyczną atypią komórkową. W sytuacji tej niekiedy wykrywa się nawet mutację genu typową dla choroby Dariera, więc w sumie jest to wtedy choroba Dariera o przebiegu znamionowym.

Leczenie znamion naskórkowych brodawkowatych jest konieczne praktycznie tylko wtedy, gdy znamiona zajmują dużą powierzchnię ciała i są szpecące. Wówczas stosuje się klasyczne metody, takie jak laserowe usunięcie, krioterapię lub też interwencję chirurgiczną.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Znamiona » Znamię naskórkowe brodawkowate