Znamię Spitz

Kiedyś znamię Spitz było nazywane czerniakiem młodzieńczym. Jest to aktywne znamię komórkowe, które pojawia się najczęściej w wieku młodzieńczym, jednak opisano przypadki schorzenia u osób dorosłych.

Zmiany są zazwyczaj pojedyncze, dobrze odgraniczone od otoczenia. Mają postać guzków o barwie czerwonej lub sinawej, mają gładką powierzchnię i nie wykazują skłonności do rozpadu i odczynu zapalnego. Wykwity najczęściej lokalizują się na twarzy, rzadziej na kończynach. Przebieg choroby jest powolny a zmiany nigdy nie zmieniają się w czerniaka. Niekiedy obserwuje się drobne guzki powstające wokół ogniska pierwotnego - są to tak zwane satelity.

Leczenie znamienia Spitz polega na usunięciu chirurgicznym. Wskazane jest przeprowadzenie zabiegu przed okresem pokwitania. W przypadku, gdy dojdzie do wznowy, co jest sytuacją rzadką, konieczny jest ponowny zabieg. W przypadku satelitów - powinny być one usuwane z marginesem zdrowej skóry.

Małgorzata Kowalska
  • Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

dermatologia24.pl » Znamiona » Znamię Spitz